Aqua & Beans
8.4 201
  • Houd uw cooler schoon
    en sluit een jaarlijks
    onderhoudscontract af.
    U heeft er geen omkijken naar!

Service zoals het hoort,
betrouwbaar, betaalbaar en klantvriendelijk!

Aqua Light Nederland BV staat onder toezicht van de overheidsinstantie "Voedsel en Waren Autoriteit" en voldoet zodoende aan de zeer strenge richtlijnen en wetgeving. Kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen Aqua Light.

Kwaliteitsbewaking is noodzakelijk om het goede imago van de watercoolermarkt te beschermen en te blijven waarmaken. De borging van de voedselveiligheid is een eerste voorwaarde voor producenten van levensmiddelen. Minimaal een keer per jaar wordt ons hele bedrijf grondig doorgelicht om te zien of we aan alle eisen voldoen. 

Code of Practice & Audits

In onze "Code of Practice" zijn de meest strenge richtlijnen opgenomen op het gebied van onder andere onderhoud van de watercoolers en voorlichting aan de klant. De "Code of Practice" wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig herzien. Tevens is een Handhavingsprotocol vastgesteld. Dit protocol dient ter handhaving van de regels, neergelegd in de Code of Practice, en voorziet in de uitvoering van audits. Tijdens deze audits worden de bedrijven beoordeeld op conformiteit aan ‘Audit-eisen & Richtlijnen voor distributeurs’ en aan de Code of Practice.

 

Hygiënecode

Conform Europese en nationale regelgeving moeten alle levensmiddelenbedrijven beschikken over een voedselveiligheidsplan. Dit plan dient ter beheersing van voedselveiligheidsrisico's en is opgesteld volgens het HACCP-principe ofwel Hazard Analysis Critical Control Points. In het HACCP-plan worden alle aspecten van de werkzaamheden beschreven die bepalend zijn voor de voedselveiligheid alsmede de bijbehorende veiligheidsprocedures. 

Onderhoud

Volgens de Nederlandse wetgeving moet elke watercooler minimaal 2 keer per jaar worden gereinigd en gedesinfecteerd. Om dat geheel conform de wetgeving te doen heeft Aqua Light een volledig gediplomeerde servicedienst met geschoolde en gediplomeerde servicemedewerkers die weten wat ze doen. Indien u zich aanmeld voor deze service zullen wij 2 keer per jaar automatisch bij u langskomen en de watercooler geheeld reinigen en desinfecteren, u heeft er geen omkijken naar. 

Zorgenloos drinken...., daar staan wij voor.

 

service & kwaliteit